Imago suhtetöö teooria annab Sulle selge ülevaate suhete dünaamikast. Paarisuhe on teekond, mis algab armumisega, millele järgneb konfliktifaas ning võimuvõitlus ning meil kõigil on võimalus teadlikult liikuda sealt edasi sügava suhte ja tõelise armastuseni. Isegi kui oled praegu konfliktifaasis on sul õige pea võimalus sealt edasi liikuda teineteist toetava suhte suunas. Imago suhteteraapia abil võid kogeda positiivseid muudatusi kiiremini kui oskad arvata. Paljud paarid tulevad esimesele seansile olles teineteisest kaugenenud ja tundes end selles suhtes üksildasena. Imago teraapia abil on võimalik juba esimesel seansil kogeda oma partneriga turvalist ja toetavat dialoogi, kus üle pika aja võid kogeda, et sinu partner sind tõeliselt kuulab ja püüab mõista. See kogemus võib anda lootust, et Imago protsess tõesti töötab. 
 Imago suhtetöö soodustab paari omavahelist koostööd, kus nõustaja/terapeut on vaid juhendajaks. Paljudes paariteraapia seansidel istub paar nägudega terapeudi poole ja räägivad talle oma partneri vigadest ning seejärel kuulavad eksperdi tarka nõu. Imago seansil istub paar nägudega vastamisi ja vestlus toimub omavahel. Üks paarilistest räägib ja teine kuulab peegeldades kuuldut tagasi, aegajalt kinnitab, et kõik kuuldu on olnud tema jaoks arusaadav ja püüab mõista tundeid, mida teine võib kogeda. Terapeudi ülesandeks on juhtida dialoogi nii, et see kulgeks turvaliselt, positiivselt ja efektiivselt. Seda nimetatakse Imago dialoogi protsessiks. Olenevalt paarist ja probleemist võib teraapia kujuneda lühiajalikseks, kuna juba esimesel korral saab paar kaasa imago dialoogi läbiviimise kogemuse ja oskuse kasutada seda kogu ülejäänud elu.  
Imago integreerib paaride töötoad teraapiaga, mistõttu võib paarisuhtes positiivne suunamuutus toimuda väga kiiresti. Kui paarid tihti eeldavad, et nõustaja/terapeut hakkab midagi tegema nende eest, siis osalemine töötubades annab selge teadmise suhtes toimuvast ja hädavajaliku arusaamise, et suhte toimimise eest saab vastutada ja üheskoos tegutseda paar ise. Töötubades saab läbitöötada erinevaid harjutusi, mis aitavad mõista, miks see suhe on selline nagu see on ja konkreetseid näpunäiteid, kuidas seda muuta paremaks. Edasi piisab vaid mõnest seansist koos terapeudi/nõustajaga, et  saada kõik vajalikud oskused iseseisvaks tegutsemiseks.   
Imago sisaldab terve sajandi jagu erinevaid psühholoogia teooriaid ja aitab need teadmised panna praktikasse. Alates Freudist ja lõpetades tänapäeva neuroteadlastega on uuritud paarisuhet ja väljatöötatud palju kasulikke teooriaid. Paraku on teooriaid raske efektiivselt praktikas kasutada, iseärnis kui tegu on paariga. Ainult teooriast jääb väheks, vajalik on teooria panna toimima praktikas ja kogeda positiivseid tulemusi. Imago õpetab terapeute kasutama kindlaid tehnikaid, mis aitavad tal juhendada paari vahelist dialoogi, et see kulgeks suhet abistavalt. Näiteks, psühholoogia uuringud on tõestanud, et "kiindumuse teooria" on võimas ja toimiv mudel paarisuhtes. Väljaõpetatud terapeudid sisestavad dialoogi teatud tüvilauseid, mis aitavad luua paari vahel lähedase, tervikliku ja efektiivse vestluse.  Ühe näitena võiks tuua tüvilause: "Kui see juhtub, siis tunnen ma...", mis aitab dialoogiga minna sügavamale. Tüvilausete abil on võimalik luua dialoog, mille abil kogeb paar vastastikkust usaldust ja mõistmist, mis omakorda toob suhtesse lähedust, hoolivust ja armastust.   Isiklikult minu jaoks tähendab Imago suhtetöö järgmist:
  •  võimalus luua turvaline ja toetav paarisuhe, kus on võimalik jagada kõiki oma tundeid ja mõtteid, kartmata suhet kahjustada;
  • võimalus olla hingeliselt ühenduses nii rõõmus kui mures;
  • võimalus õppida tundma iseennast ja oma paarilist ja avastada täiesti uusi põnevaid tahke,  võimalus õppida aktsepteerima iseenda ja oma paarilise mõttemaailma, käitumisi, soove, hirme jne.;
  • võimalus liikuda teadlikult nautimisväärse ja õnneliku suhte suunas;
  • kõiki Imago suhtetööst saadud teadmisi ja kogemusi saab edukalt kasutada kõigi teiste suhete hoidmiseks ja parandamiseks.